Vzděláváme na školách

Mladí lidé jsou velmi zranitelní v mnoha ohledech, stejné to bylo před lety a bude tomu tak i do budoucna. Problémem je, že generace rodičů a učitelů nebyla vystavena stejným nástrahám jako současní mladí lidé – schopnost účinného varování “zkušenějšího” zde selhává, protože dospělý prostě nemá z čeho vycházet – nemá vlastní zkušenost.

Miss Junior ve spolupráci s Eduteam se rozhodli využít potenciál zájmu teenagerů o soutěž a spojit atraktivitu s osvětou a vzděláváním mladých lidí v oblastech, které se jich navýsost týkají:

  • smrtelně vážná onemocnění – anorexie a bulimie
  • pasivní životní styl a zdraví poškozující návyky
  • internet, sociální sítě – místo, které může být velmi nebezpečné

Realizovali jsme

V roce 2016 realizovala společnost EDUTEAM ve spolupráci s MISS JUNIOR první grantový program pro základní školy v České republice. Program proběhl na 107 školách a bylo realizováno bezmála 300 seminářů s touto tématikou. Semináře navštívilo 4 420 žáků. Každý rok se toto číslo opakuje, takže k dnešnímu dni proběhlo na základních školách přes 1 200 seminářů, které navštívilo skoro 18 000 žáků.

Seminář si klade za cíl seznámit žáky základních škol s touto problematikou.Formou praktického semináře jsme žákům nastínili rizika spojená s touto problematikou. Reakce kolegů i žáků byla velice pozitivní a mile nás překvapil velký zájem o tuto problematiku.

Na naší škole proběhla aktivizační přednáška vedená lektorem společnosti Eduteam na téma poruchy příjmu potravy. V dnešní době, kdy se s touto nevyzpytatelnou nemocí setkáváme u dospívajících žáků a studentů stále častěji, shledávám její nabídku velice aktuální. Činnostní charakter přednášky a práce lektora byla pro žáky přínosem, seznámili se s novými fakty a možnostmi pomoci ohroženým kamarádům nebo přímo sami sobě. Žáky přednáška zaujala a byla přínosem pro jejich zdravý vývoj! Doporučuji tuto aktivitu i dalším školám a doufám, že se s poruchou příjmu potravy budeme setkávat stále méně.

Mgr. Petr Došek, ředitel ZŠ Velvary

Pěkně připravený program. Lektor uměl výborně pracovat s dětmi. Dokázal zaujmout pozornost a přiblížit daný problém. Napětí střídalo uvolnění a žáci se sami zapojovali do práce. Škoda, že takových lidí není ve školství víc. Program měl smysl, velmi se nám líbil (i žákům) a rádi bychom uvítali další takové. Děkujeme.

ZŠ Běly Jensen, Opatov

Přednáška měla výborně zvolenou délku i odborný obsah. Všechny žáky se podařilo přednášejícímu hned v úvodu zaujmou a vtáhnout do problematiky a udržet jejich pozornost v průběhu celého workshopu. Po ukončení přednášky měla 8. a 9. třída informatiku a žáci sami od sebe si zjišťovali další informace o problematice (BMI,..). Z čehož usuzuji, že si z přednášky odnesli i nějaké poznatky….

ZŠ Telecí

Jednalo se o vhodně sestavený pořad, který nekonvenčním způsobem žákům představil možné příčiny a mnohdy fatální důsledky mentálních onemocnění anorexie a bulimie. Přestože žáci již toto téma slyšeli v klasických vyučovacích hodinách, vnímám jako velmi přínosné, když žáci tyto a podobně závažné informace získávají nejen od svých učitelů. Při nabídce bezplatného vzdělávacího pořadu od lektorů, s nimiž máme dobré zkušenosti, jsem neváhala s objednávkou programu. Přivítala bych, kdybych podobný program mohla žákům nabídnout i v dalších letech. Těším se na další možnou spolupráci!

Mgr. Barbora Svozilová, statutární zástupkyně ředitelky ZŠ Campanu

V naší škole proběhl program zaměřený na poruchy příjmu potravy realizovaný společností Eduteam ve 3 třídách. Děti nabízenou formu prezentace propojenou s prací s tablety přijaly a s nadšením si počítaly svoje osobní hodnoty dle uvedeného programu. Protože je tato problematika stále aktuální, byly bychom rádi, kdyby i v budoucnu bylo možné využít takto koncipovaný program.

Mgr. Jaroslav Kopecký ředitel ZŠ Příbram